English version of this page

Andre obligatoriske introduksjonsuke for nye masterstudenter på Institutt for informatikk

Masteruken i vårsemesteret 2020 finner sted tirsdag 7. januar, onsdag 8. januar og fredag 10. januar. Det blir IKKE samling torsdag 9. januar.

Undervisningen er på engelsk, hvis ikke annet er spesifisert.

Endringer kan forekomme - følg med på denne siden.

Tirsdag 7. januar

Tidspunkt Sted Tema Undervises av
09:15 - 09:45 Auditorium Simula Velkommen og generell informasjon Ragnhild K. Runde og studieadministrasjonen
09:45 - 11:00 Auditorium Simula Introduksjon til oppgaveskriving: Formkrav og forventninger Leif Harald Karlsen
11:00 - 12:00 - Pause - frukt og kaffe
12:15 - 13:00 Auditorium Simula Forskningsmetoder - videreføring fra høstens forelesning:  grunnlag for valg av egen metode Kristin Braa
13:15 - 14:00 Auditorium Simula Datahåndtering Live Håndlykken Kvale

Onsdag 8. januar

Tidspunkt Sted Tema Undervises av
09:15 - 12:00 Auditorium Simula

Paralellsesjon 1:                                            

Kvantitative empiriske metoder
– kontrollerte  eksperimenter (sampling, generalisering, validitet. AB-eksperimenter)
– surveys (spørreskjemaundersøkelser) (sampling, generalisering, validitet)

Dag Sjøberg og Gunnar Bergersen
Auditorium Smalltalk

Paralellsesjon 2:

Kvalitative empiriske metoder
– case studier
– aksjonsforskning
– observasjonsstdier/etnografi

 

Kristin Braa
12:00 - 13:00 - Pizza serveres utenfor Simula
13:15 - 15:00 Auditorium Simula Skrivekurs: Vitenskapelig skriving: skriveteknikk og modeller Akademisk skrivesenter v/Ingerid Straume

Fredag 10. januar

Tidspunkt Sted Tema Undervises av
10:00 - 11:00 Auditorium Simula Introduksjon til litteratursøk Biblioteket v/Viola Kuldvere
ENTEN: 
12:15 - 14:00 Auditorium Simula Håndtering av store dokumenter i LaTeX Dag Langmyhr
14:15 - 15:00 Auditorium Simula BibLaTeX - Referanseverktøy for LaTeX Dag Langmyhr
ELLER:
12:15 - 14:00 Auditorium Smalltalk EndNote - Referanseverktøy for Word Biblioteket v/Mariann Lund
Publisert 1. nov. 2019 14:16 - Sist endret 7. okt. 2020 11:10