English version of this page

Kandidattilstelning for masterkandidater våren 2021

Institutt for informatikk har den glede å invitere alle kandidater som har levert sin masteroppgave i løpet av vårsemesteret 2021 til en digital seremoni. 

Gruppebilde av glade uteksaminerte studenter

Kandidattilstelning på Institutt for informatikk. Foto: UiO.

Program

Velkommen ved Instituttleder Stephan Oepen

Studentenes tale (TBA)

Tale til studentene fra instituttet v/ Professor Dag T. Wisland 

Kandidatseremoni

Kulturelt innslag/underholdning (TBA)

Finn lenke til arrangement på beskyttet side.

Velkommen!

Arrangør

Institutt for informatikk
Emneord: Kandidattilstelning IFI
Publisert 8. juni 2021 15:41 - Sist endret 10. juni 2021 15:51