Introduksjonsuke for nye masterstudenter på Institutt for informatikk

Velkommen til 3 dager obligatorisk undervisning og ulike sosiale arrangementer, blant annet møte med våre samarbeidspartnere: Simula, Sintef, Gründerskolen.

Benytt anledningen til nettverksbygging, til å bli bedre kjent med både medstudenter og forskningsgruppene ved instituttet, samt hjelp til å velge emner.

NB: Dette er et foreløpig program med forbehold om endringer, datoene er endelig fastsatt, men programmet vil endelig være klar i starten av augus. Undervisningen er på engelsk, hvis ikke annet er spesifisert. Arrangementer merket med stjerne (*) er sosiale arrangementer med valgfritt oppmøte.

Onsdag 16. august
Tidspunkt Sted Tema Undervises av
11.45-12.00 Auditorium Simula Velkommen og introduksjonsforelesning om instituttets historie Ellen Munthe-Kaas (Instituttleder)
12.00-13.00 Auditorium Simula Masterstudier ved institutt for informatikk Studieadministrasjonen og Ragnhild K. Runde
13.15-15.00 Se oversikt under Orienteringsmøter og informasjon om emner for de enkelte masterprogrammene  
15.00-18.00 IFI* Pizza og orienteringsmøter hos forskningsgruppene (ikke obligatorisk)  
17:00      
Tidspunkt Sted Studieprogram Forskningsgrupper
13.15- Smalltalk Informatics: design, use and interaction Design, IS
13.15- Caml (3438) Informatics: language and communication LTG
13.15- Shell (1456) Informatics: nanoelectronics and robotics DSB, Nano, Robin
13.15- Simula Informatics: programming and networks DMMS, IS, LogID, ND, PSE, PMA, 
13.15- Prolog (2465) Informatics: technical and scientific applications BMI, DSB
13.15- 14.00 Python (2269) Innovation & Entrepreneurship SFE
Tidspunkt Sted Tema Undervises av
Torsdag 17. august
10.15-12.00 Auditorium Simula Bli kjent med  SINTEF,  Simula, ITsStartupLab og Gründerskolen  
13.15-15.00 Auditorium Simula Forskningsmetodikk Bendik Bygstad
12.15 Campus Pilestredet, rom PH424 Informasjonsmøte Network and System Administration, på HIOA  
15.00-16.00  Ekspedisjonen 4. etg IFI Hjelp til emneregistrering Studieadministrasjonen
16.15 Escape    
Tidspunkt Sted Tema Undervises av
Fredag 18. august
10.15-12.00 Auditorium Simula Etikk Maja Van der Velden
12.45-15.45 Auditorium Simula

Forskningsbibliotek og forskningslitteratur

 Viola Kuldvere
19.00 Escape Ctrl+alt+delete  
Tidspunkt Sted Tema Undervises av
Lørdag 19. august
10.15 - 13:00 Smalltalk Science library and science literature (Samme forelesning gis på norsk dagen før)  Viola Kuldvere

                                                                                                              

Tirsdag 22. august
Tidspunkt Sted Tema Undervises av
12.15-14.00 2452 Pascal Introduksjonskurs til UNIX og Linux (ikke obligatorisk, tilbud til de som ikke har mye erfaring med dette) Dag Langmyhr

 

Onsdag 23. august
Tidspunkt Sted Tema Undervises av
16.15 Escape Masterkick off dagen@ifi

                                                                                                                         

 

 

 

Publisert 9. mai 2017 11:09 - Sist endret 10. juli 2017 13:33