English version of this page

Introduksjonsuke II - i 2. semester for nye masterstudenter på Institutt for informatikk

Det blir 4 dagers obligatorisk undervisning og denne gangen er det fokus på selve oppgaveskrivingen. Det blir teori- og metodeforelesninger, og skrivekurs.  Det er obligatorisk oppmøte. NB: Følg med på denne nettsiden for oppdateringer. Forbehold om endringer.

Tirsdag 09.01.2018

10.30 - 11.30 Simula Velkommen og generell informasjon Foreleser ved IFI og tidligere utdanningsleder Dag Langmyhr og programkoordinator
11.30 - 13.00 Simula Introduksjon til å skrive oppgave Hanne Cecilie Geirbo

Ikke obligatorisk, men sterkt anbefalt. Velg LaTeX eller Word (se fredag):

13.15 - 15:00 Simula Håndtering av store dokumenter i LaTeX Dag Langmyhr
13:15 - 15:00 Smalltalk Håndtering av store dokumenter i Word Bouvet v/Geir

 

Onsdag 10.01.2018

10:00 - 15.00 Simula Skrivekurs Akademisk skrivesenter v/Ingerid Straume
12:00 Utenfor Simula Pizza Pizzaservering

Torsdag 11.01.2018

10:00 - 15.00 Simula Skrivekurs Akademisk skrivesenter v/Ingerid Straume

Fredag 12.01.2018

9:45 - 10:00 Simula Karrieresenteret Karrieresenteret
10:00 - 11:00 Simula 15. min Zotero, 45 min litteratursøk Introduksjon til Zotero og litteratursøk

Enten:

11:15 - 12:00 Simula BibLaTeX - Referanseverktøy for LaTeX

Eller:

11:15 - 12:00 Smalltalk EndNote - Referanseverktøy for Word
Publisert 6. nov. 2017 14:53 - Sist endret 25. jan. 2018 10:53