Andre introduksjonsuke for nye masterstudenter på Institutt for informatikk

Masteruken i vårsemesteret 2019 finner sted tirsdag 8. januar, onsdag 9. januar og fredag 11. januar. Det blir IKKE samling torsdag 10. januar.

Undervisningen er på engelsk, hvis ikke annet er spesifisert.

Program kommer - følg med på denne siden for oppdateringer og endringer.

 

 

 

 

                                                                                                              

Publisert 25. okt. 2018 13:59 - Sist endret 8. nov. 2018 09:33