Andre introduksjonsuke for nye masterstudenter på Institutt for informatikk

Masteruken i vårsemesteret 2019 finner sted tirsdag 8. januar, onsdag 9. januar og fredag 11. januar. Det blir IKKE samling torsdag 10. januar.

Undervisningen er på engelsk, hvis ikke annet er spesifisert.

Tirsdag 8. januar

 

Tidspunkt Sted Tema Undervises av
09.15 - 09.45 Simula Velkommen og generell informasjon Utdanningsleder og programkoordinator
09.45 - 11.00 Simula Introduksjon til oppgaveskriving: Formkrav og forventninger Hanne Cecilie Geirbo
12.15 - 15:00 Simula Forskningsmetoder - videreføring fra høstens forelesning:  grunnlag for valg av egen metode  
Empiriske forskningsmetoder/evalueringsmetoder (intervjuer, spørreskjemaer, eksperimenter) Kristin Braa
Ytelsesmålinger/simulering Thomas Plagemann
Tidspunkt Sted Tema Undervises av
Onsdag 9. januar
09:15 - 12.00 Simula
Dybdeundervisning forskningsmetoder - parallellsesjoner:

1. Kvantitative empiriske metoder
– kontrollerte  eksperimenter (sampling, generalisering, validitet. AB-eksperimenter)
– surveys (spørreskjemaundersøkelser) (sampling, generalisering, validitet)
1. Dag Sjøberg og Gunnar Bergersen
 
Smalltalk 2. Kvalitative empiriske metoder
– case studier
– aksjonsforskning
– observasjonsstdier/etnografi
2. Kristin Braa og Hanne Cecilie Geirbo
 
Shell 3. Simulering
– discrete event simulering (ikke diff. ligninger)
3. Stein Kristiansen, Thomas Plagemann
Sed 4. Modellering
– logikk
4. Sirius (Arild Waaler, Einar Broch Johnsen, med flere)
12.00-13.00 Utenfor Simula Servering av pizza  
13:15 - 15.00 Simula Skrivekurs: Vitenskapelig skriving: skriveteknikk og modeller Akademisk skrivesenter v/Ingerid Straume

                                                                                                              

Fredag 11. januar
Tidspunkt Sted Tema Undervises av
10:00 - 11:00 Simula Introduksjon til litteratursøk AVLYST! Biblioteket
ENTEN:      
12.15 - 14:00 Simula Håndtering av store dokumenter i LaTeX Dag Langmyhr
14:15 - 15:00 Simula BibLaTeX - Referanseverktøy for LaTeX Dag Langmyhr
ELLER:      
12:15 - 14:00 Smalltalk Håndtering av store dokumenter i Word Bouvet v/Geir
14:15 - 15:00 Smalltalk EndNote - Referanseverktøy for Word Biblioteket
       

 

 

 

                                                                                                              

Publisert 25. okt. 2018 13:59 - Sist endret 24. jan. 2019 13:42