Masterpresentasjon Mathiessen

Erfaringsoverføring mellom Operative ledere i ambulansetjenesten: Et innblikk i Operative lederes arbeidshverdag og hvordan IT kan støtte opp om erfaringsoverføring
Publisert 12. sep. 2017 14:29 - Sist endret 12. sep. 2017 14:29