Masterpresentasjon Refvik

Fordeler og barrierer ved innføring av ledelsessystem for informasjonssikkerhet basert på ISO 27001:2017
Publisert 24. nov. 2017 10:24 - Sist endret 24. nov. 2017 10:24