Masterpresentasjon Brandsvoll, Pål Mathias

Oppgavens tittel:

"The Security Risks of DHIS2 - A Vulnerability Assessment and Penetration Test"

Publisert 14. nov. 2019 14:08 - Sist endret 19. nov. 2019 08:45