Masterpresentasjon Varzhel, Victoria

Oppgavens tittel:

"Exploring the Use of Ontologies and Reasonable Ontology Templates (OTTR) within Health Registry Systems"

Publisert 29. nov. 2019 14:19 - Sist endret 29. nov. 2019 14:19