Informasjonsmøte for nye studenter med ekstern utdanning

Har du en utdanning fra før? Da kan du søke om å bruke emner fra andre læresteder godkjent som en del av bachelorgraden din i informatikk

Tirsdag 13. august arrangeres et eget informasjonsmøte for deg som har utdanning fra før.

Du kan søke om å få godkjent utdanning du allerede har tatt eller som du planlegger å ta. Hvis du har tatt emner ved et annet lærested, kan du søke om å få bruke emnet I bachelorgraden din i informatikk, og slik kan du få kortet ned studietiden din.

Søknaden kan gjelde obligatoriske emner, valgfrie emner og/eller en 40-gruppe. Merk at du må avlegge minst 60 studiepoeng av graden din ved UiO for å få skrevet ut et vitnemål fra UiO.

Den første fristen for å melde seg opp i emner høstsemesteret 2018 går ut torsdag 16. august. Hvis du har tatt emner ved et annet lærested tidligere, kan det være at du må velge andre emner enn de du er forhåndsoppmeldt til i 1. semester.

Ansatte fra studieadministrasjonen på Ifi og på fakultetet vil være tilstede på møtet.

Arrangør

Studieadministrasjonen og MN-fakultetet
Publisert 8. aug. 2019 15:41 - Sist endret 12. aug. 2019 16:44