Studiestart for nye bachelorstudenter høsten 2019

Velkommen til studiestart for alle nye bachelor*- og årsenhetstudenter i informatikk mandag 12. august.

Oppmøteregistering fra kl 9.00 i foajeen.

Kl  9.30 er det felles markering av åpningen av studieåret 2019/2020.

Det er obligatorisk for alle nye studenter å møte opp. Som ny student ved Universitetet i Oslo er det en rekke ting du må sette deg inn i. Den første dagen får du viktig informasjon om studieprogrammet du er tatt opp til, studiestarten og instituttet.

Manglende fremmøte vil føre til at du mister studieretten din. Hvis du ikke har anledning til å møte, send en begrunnet søknad per e-post til  til studieadministrasjonen

Etter fellesmarkeringen er det velkomstmøter i Ole-Johan Dahls hus. Da møter du medstudentene dine, faglærere og faddergruppen din.

Mandag ettermiddag vil du sammen med fadderen din delta på den tradisjonelle og høytidelige velkomstseremonien på Universitetsplassen i sentrum som markerer starten på din studietid ved Universitetet i Oslo.

Manglende fremmøte vil føre til at du mister studieretten din. Hvis du ikke har anledning til å møte, send en begrunnet søknad per e-post til  til studieadministrasjonen


*) Gjelder følgende bachelorprogrammer + årsenheten i informatikk:
Informatikk: design, bruk, interaksjon
Informatikk: digital økonomi og ledelse
Informatikk: programmering og systemarkitektur
Informatikk: robotikk og intelligente systemer
Informatikk: språkteknologi
Informatikk (årsenhet)

Publisert 3. juli 2017 20:35 - Sist endret 11. aug. 2019 17:57