Studiestart for nye bachelorstudenter ved IFI

Velkommen til studiestart! Alle nye informatikkstudenter på bachelor og årsenheten får e-post i starten av august om de skal møte mandag 10. august og tirsdag 11. august.

Det blir programvise informasjonsmøter mandag 11. og tirsdag 12. august i Ole-Johan Dahls og Kristen Nygaards hus. 

På det obligatoriske velkomstmøtet får du viktig informasjon om studieprogrammet ditt, studiestarten og instituttet og du får vite det viktigste om de første ukene som student. Du møter medstudentene dine, faglærere, studieadministrasjonen og faddergruppa din. Etter velkomstmøtet blir det felles lunsj i faddergruppene utendørs.

I år må vi dele dere opp i mindre programvise grupper for å kunne overholde smittevernsregler. Hver enkelt får e-post om oppmøtetid og sted i starten av august.  Vi arrangerer både fysiske og digitale velkomstmøter og det er obligatorisk å møte opp på en variant. 

Det vil bli program i hele uke 33. 

Alle nye studenter som skal ta IN1000 – Introduksjon til objektorientert programmering anbefales å gå på forkurset i informatikk.

Det er viktig at du møter opp til velkomstmøtet og gir beskjed ved forfall. Dersom du ikke møter opp på et velkomstmøte og ikke gir beskjed, vil du miste studieplassen din. 

Er du syk eller har oppholdt deg utenlands i løpet av de siste 10 dagene er det imidlertid viktig at du holder deg hjemme og deltar på det digitale velkomstmøtet for studieprogrammet ditt. 

Publisert 15. juni 2020 23:27 - Sist endret 29. juni 2020 12:47