Invitasjon til studiestartundersøkelse

Institutt for informatikk ønsker at du skal trives som student og ha et meningsfylt og godt gjennomført studium. Du kan bidra til dette gjennom å delta i forskningsprosjektet «Forutsetninger og progresjon hos studenter i førsteårs programmeringsemner» eller ved å svare på en anonym undersøkelse. 

Institutt for informatikk gjennomfører hvert år en undersøkelse om bakgrunn og forventninger hos nye studenter.  

Du skal ha mottatt en invitasjon til å delta i forskningsprosjektet på din UiO epost. Deltakelse er frivillig, og du kan når som helst trekke deg uten å oppgi noen grunn. Fullstendig informasjon om prosjektet fremgår av invitasjonsbrevet.

For å svare anonymt på undersøkelsen, gå til:

https://nettskjema.no/a/studiestart2019

Du kan enten delta i forskningsprosjektet eller svare på undersøkelsen anonymt. Det tar omtrent 8 minutter å fylle ut spørreskjemaet. 

Vi håper du gir oss muligheten til å hjelpe deg og dine medstudenter med en mer meningsfylt og læringsrik studietilværelse ved å svare på undersøkelsen. Din deltagelse vil også gi oss muligheten til å hjelpe framtidige studenter ved Institutt for informatikk. 

Publisert 11. aug. 2019 17:34 - Sist endret 11. aug. 2019 20:25