Vil du gjøre en forskjell for IFI-studenter?

Har du lyst til å dra i gang aktiviteter som kan bidra til bedre læringsutbytte, læringsmiljø eller studieprogresjon for deg og dine medstudenter høsten 2021?

Utlysning av timebetalte prosjektstillinger

Publisert 26. aug. 2021 15:53 - Sist endret 3. jan. 2022 09:21