Opptak pågår / Admission in progress

For en del masteremner er status fortsatt "opptak pågår." Opptaket behandles fortløpende i uke 34. Følg med i StudentWeb for oppdateringer.

For some master's courses, the status is still "admission in progress." The admission process is continuously in progress during week 34. Check StudentWeb for updates.

Publisert 23. aug. 2021 09:38 - Sist endret 23. aug. 2021 09:38