Jenter og informatikk

Våren 2012 startet prosjektet Jenter og informatikk. Satsningen omfatter ulike tiltak for økt rekruttering og gjennomføring for jenter på instituttet.

Samfunnet trenger stadig flere teknologer! Siden kvinner utgjør halve befolkningen, er det viktig at flere velger teknologiske fag. Mange aktører i tech-bransjen jobber for at IT skal bli et attraktivt utdannings- og karrierevalg for kvinner.

Mingledagen 2022

Jentedagen for nye bachelorstudenter startet opp høsten 2013. I 2016 introduserte vi også Jentedagen for nye masterstudenter.