Jenter og informatikk

Våren 2012 startet prosjektet Jenter og informatikk. Satsningen omfatter ulike tiltak for økt rekruttering og gjennomføring for jenter på instituttet.

Samfunnet trenger stadig flere teknologer! Siden kvinner utgjør halve befolkningen, er det viktig at flere velger teknologiske fag. Mange aktører i tech-bransjen jobber for at IT skal bli et attraktivt utdannings- og karrierevalg for kvinner.

IT-camp for jenter

Ett av rekrutteringstiltakene i handlingsplanen for Jenter og informatikk er en egen IT-camp for jenter i videregående.

Jentedagen

Jentedagen for nye bachelorstudenter startet opp høsten 2013. I 2016 introduserte vi også Jentedagen for nye masterstudenter.

Jenterommet Eiffel

  • Jenterommet skal være en trygg møteplass der jentene løfter hverandre opp.
  • Jenterommet skal brukes til sosiale og faglige aktiviteter.
  • Målgruppen for jenterommet er kvinner og kjønnsminoriteter ved IFI.

Hvis du lurer på noe, kan du nå oss via reale-jenter@ifi.uio.no

Jenterommet vil bli lagt ned når vi har oppnådd et balansert mangfold.

Andre tiltak

Instituttet har prøvd ut ulike aktiviteter for å øke trivelsen blant jentene (både faglig og sosialt).
Vi tilstreber mangfold i faddergrupper, øvingsgrupper og er opptatt av å synliggjøre ansatte og gruppelærere som rollemodeller.