Jenter og informatikk

Jenterommet Eiffel

  • Jenterommet skal være en trygg møteplass der jentene løfter hverandre opp.
  • Jenterommet skal brukes til sosiale og faglige aktiviteter.
  • Målgruppen for jenterommet er kvinner og kjønnsminoriteter ved IFI.

Hvis du lurer på noe, kan du nå oss via reale-jenter@ifi.uio.no

Jenterommet vil bli lagt ned når vi har oppnådd et balansert mangfold.

Er du i målgruppen, eller av andre grunner trenger adgang til rommet, kan du søke via Nettskjema.

Bakgrunn for adgangsbegrensning

Vi trenger flere teknologer! Og siden kvinner utgjør halve befolkningen, er det viktig at flere kvinner velger teknologiske fag. Mange aktører i tech-bransjen jobber aktivt for at IT skal bli en attraktiv karrierevei for kvinner. Regjeringen støtter også prosjekter som bidrar til et mer likestilt arbeidsliv.

Instituttet har jobbet systematisk for å øke kvinneandelen innen informatikkutdanning. Det er supert at søknadstallene peker oppover, men noen av programmene har fortsatt veldig få kvinner, og vi ønsker å styrke samholdet på tvers av linjene. Økt trivsel vil bidra til at flere fullfører graden.

Den siste tiden har det dessverre kommet tilbakemeldinger fra studenter om at det ofte er høylytte guttegjenger på rommet, noe som gjør at mange kvinner snur i døren. Derfor har vi nå besluttet å kun gi adgang til målgruppen.

Prosjektgruppen

Likestillings- og diskrimineringsloven

§ 11.Adgang til positiv særbehandling