Bakgrunn

Instituttet har jobbet for å øke kvinneandelen siden 1980-tallet. Søknadstallene er oppløftende, men flere av studieprogrammene har fortsatt veldig få kvinner. Vi ønsker også å styrke samholdet på tvers av programmene, fordi vi mener at økt trivsel bidrar til at flere fullfører en grad.

Historikk

  • Rundt 1980 startet Jentegruppa på informatikk, en aktiv studentgruppe med eget styre.
  • I 1988 ble det innført jentepoeng ved opptak til hovedfag, for å øke kvinneandelen.
  • I 1996 startet prosjektet Jenter og Informatikkstudiet (finansiert av Kirke- utdannings- og forskningsdepartementet). Målet var å kartlegge kvinnelige studenters studiesituasjon ved instituttet basert på dybdeintervjuer.
  • I 1997 ble jenteforeningen Verdande startet opp.
  • I 2010 startet Studielaben med datainnsamling og analyse for på ny å vurdere tiltak rettet mot kvinnelige informatikkstudenter.
  • I 2012 ble det ny giv med en handlingsplan for prosjektet Jenter og informatikk. Prosjektet pågår fortsatt.

Motivasjon

Institutt for informatikk ønsker å rekruttere og utdanne flere jenter fordi:

  • Samfunnet trenger at begge kjønn bidrar med fagkunnskap, fordi informatikk er en viktig drivkraft og endringsfaktor.
  • Næringslivet ønsker begge kjønn representert på arbeidsplassene, og etterspør en bredde i interesser og perspektiver som krever mangfold.
  • Instituttet ønsker å vise flere jenter at informatikk er en viktig kompetanse i mange ulike jobber – og øke ”produksjonen” ved å bevare motivasjonen og mestringsopplevelsen gjennom studietiden.
  • Studentmiljøet ved instituttet vil profitere på et større mangfold blant studentene
Publisert 9. jan. 2019 13:49 - Sist endret 9. jan. 2019 14:21