Likestillingsnettverket ved IFI

Vi er en ressursgruppe for likestilling og mangfold som skal være pådriver for likestillingsarbeidet ved instituttet. Vi jobber for et balansert mangfold. Ta kontakt om innspill, kritikkverdige forhold (behandles konfidensielt) eller spørsmål.

Likestillingskontakt

Portrettbilde

Ønsker du å snakke med en ansatt?
Kontakt Kristin Braa

Studentrepresentant

Ønsker du å snakke med en student?
Kontakt Kari Eldfrid Stamnes

Studentrepresentant

Burhan Mohammad Sarfraz

Likestillingsnettverket ved MN

Universitetslektor

Portrettbilde

Universitetslektor

Overingeniør

Seniorrådgiver

Portrettbilde

Eli Berge

Vara: Elise Hilland