English version of this page

Presentasjon av masteroppgaven

Per høsten 2022 foregår masterpresentasjoner fysisk på Ole Johan Dahls hus.

Presentasjonen består av en offentlig presentasjon på minimum 30 minutter hvor studenten selv gir en oversikt over oppgaven.

Følgende temaer skal berøres:

  • problemstilling/er
  • emnet for oppgaven
  • metode og teori
  • resultater/konklusjon
  • diskusjon i forhold til tidligere forskning

Veileder skal delta ved den offentlige presentasjonen, ekstern- og intern sensor deltar i godkjenning enten ved personlig frammøte eller ved video-/telefonkonferanse.

Etter presentasjonen følger en muntlig eksaminasjon/samtale med sensorene og veileder om oppgaven.

Presentasjonen kan sammen med den påfølgende muntlige eksaminasjonen/samtalen være justerende på den endelige karakteren på oppgaven. Karakteren på oppgaven blir ikke kunngjort før presentasjonen er bestått.

Tid og sted for presentasjonen settes i samråd mellom veileder, den interne og eksterne sensoren og studieadministrasjonen. Instituttet annonserer tid og sted. Presentasjonen er offentlig og åpen for tilhørere. Studenten kan selv velge om den påfølgende eksaminasjonen skal være åpen.

Masterpresentasjon på Zoom

Per høst 2022 foregår masterpresentasjoner fysisk. Men dersom sensorer, student og veileder er enige om å ta det digitalt, er det også mulig å ta det over Zoom. Les fremgangsmåten for digital eksamen og mastereksaminasjon ved UiO

Publisert 24. feb. 2011 15:12 - Sist endret 5. okt. 2022 14:37