Sjekkliste

Nyttig informasjon ved innlevering av oppgaven og avslutning av masterstudiet

 

  • Fullfør oppgaven.

  • Du leverer inn masteroppgaven i Studentweb innen fristen. Send oppgaven til trykking rett etter at du har levert oppgaven i Studentweb, les om trykking her.

  • Dette vil si at du leverer/sender oppgaven til trykking noen minutter etter at du har lastet opp oppgaven i Studentweb.

  • Oppgaven skal hentes på Reprosentralen når den er ferdig trykket, normalt 4 virkedager.

  • Lever to kopier av oppgaven i ekspedisjonen på IFI. Du skal også gi ett eksemplar til hver av veilederne dine.

  • Forbered den muntlige presentasjonen.

  • Etter den endelige eksamenen, sørg for å levere bøker du har lånt til biblioteket, og eventuelt utstyr du har lånt av forskningsgruppen. Fyll ut utklareringsskjemaet,  dette leveres også til IFIs ekspedisjon. Studenter på studieprogrammene «Network and System Administration» og «IT og Ledelse» trenger ikke å levere utklareringsskjema.

  • Vitnemålet sendes/deles ikke ut før utklareringsskjemaet er levert inn, ferdig signert.

  • Vitnemålet vil bli sendt til adressen du har registrert i Studentweb, så sørg for å oppdatere der hvis det er endringer.

Publisert 24. feb. 2011 15:12 - Sist endret 17. sep. 2019 11:29