English version of this page

Trykking av masteroppgave ved IFI

Du leverer inn masteroppgaven i StudentWeb og i Inspera. Du skal ikke levere trykte eksemplarer av oppgaven til administrasjonen, men du kan trykke oppgaven til eget bruk hvis du ønsker.

Format og forside

Hvis du benytter deg av UiOs trykkeri Reprosentralen, skal du laste opp en PDF-fil av masteroppgaven din. Pass på at oppgaven er trykketeknisk perfekt før du leverer. Oppgaven skal trykkes på to sider. Husk derfor å legge inn eventuelle "baksider" med blanke ark. Hvert bind skal ikke inneholde mer enn 240 sider. Les mer om hvordan du utformer store dokumenter til trykking

Det er ingen formkrav til det typografiske utseende av masteroppgaven, men legg vekt på at den skal være lettlest. Unngå for lange linjer og for liten skrift. Marger på ca 2,5 cm og 12 pt skrift er et godt valg.

Når det gjelder forsiden kan du benytte programmet `masterforside´ som brukes slik (på en Linux-maskin):

Norsk forside: masterforside -t "Tittelen på oppgaven"

Engelsk forside: masterforside -e -t"My thesis title"

Norsk forside: masterforside -t "Tittelen på oppgaven"

Engelsk forside: masterforside -e -t"My thesis title"

Forsiden må inneholde navn, oppgavetittel og instituttets navn. Dersom du har problemer med Latex, kan du bruke UiO-malen i Word

Trykking

Hvis du trykker masteroppgaven din ved Reprosentralen, får du dekket fire eksemplarer av instituttet til eget bruk. Du kan velge andre trykketjenester, men du må da dekke kostnadene selv. Om du ønsker flere eksemplarer, må du betale differansen selv ved henting.

Når du sender inn oppgaven til Reprosentralen må du oppgi følgende:

Delprosjekt: 102423076, Sted: 15150000

Fargesider

Dersom oppgaven krever det, kan du bestille inntil 20 sider (inkl. illustrasjoner o.l.) med fargetrykk. I helt spesielle tilfeller kan instituttet dekke flere enn 20 fargesider. Dette kan for eksempel være at du skriver om signalbehandling, hvor forskjellige røntgenbilder utgjør store deler av oppgaven. Det må søkes om dette på et tidlig tidspunkt i oppgaveskrivingen, og søknaden må være godkjent av instituttet i god tid før selve innleveringen.

Derson du ønsker flere fargesider kan du kan velge å betale differansen på Reprosentralen selv. 

Publisert 24. feb. 2011 15:13 - Sist endret 28. juli 2021 10:08