English version of this page

Trykking av masteroppgave ved IFI

Format og forside

Det er ingen formkrav til det typografiske utseendet av masteroppgaven, men legg vekt på at den skal være lettlest. Unngå for lange linjer og for liten skrift. Marger på ca 2,5 cm og 12 pt skrift er et godt valg.

Når det gjelder forsiden kan du benytte programmet `masterforside´ som brukes slik (på en Linux-maskin):

Norsk forside: masterforside -t "Tittelen på oppgaven"

Engelsk forside: masterforside -e -t"My thesis title"

Hvis du heller ønsker å bruke pdf finner du forsidemaler her:

Forsiden må inneholde navn, oppgavetittel og instituttets navn. Dersom du har problemer med Latex og pdf, kan du bruke UiO-malen i Word. Oppgaven i sin helhet leveres som PDF i Studentweb, og til Reprosentralen

Når du sender inn oppgaven til reprosentralen må du oppgi følgende:

Tiltakskode: 649003 Sted: 150500   

Trykking

Trykkingen kan du enten besørge selv, eller du kan trykke den ved Universitetets reprotjeneste.

Rekvisisjonen dekker seks eksemplarer. Du får fire selv, to sendes til sensurkommisjonen.

Det står den enkelte student fritt å velge andre former for trykking, men kostnadene dekkes da av studenten selv.

Reprosentralen foretrekker å få oppgaven som PDF-fil (leveres på mail eller USB-minnepinne), men du kan også levere oppgaven ferdig printet til trykking. Før levering til Reprosentralen må oppgaven være trykketeknisk perfekt. Oppgaven trykkes på to sider. Husk derfor å legge inn eventuelle "baksider" med blanke ark. Hvert bind skal ikke inneholde mer enn 240 sider. Informasjon om selve trykkingen finner du på Reprosentralen sider om trykk av masteroppgave.

De som er med i prøveprosjektet høsten 2019 og som leverer inn masteroppgaven i StudentWeb og i Inspera, trenger ikke å levere trykte eksemplarer av oppgaven til administrasjonen. 

Fargesider

Dersom oppgaven krever det, kan du bestille inntil 20 sider (inkl. illustrasjoner o.l.) med fargetrykk. I helt spesielle tilfeller kan instituttet dekke flere fargesider. Det er svært sjelden, men for noen oppgaver i for eksempel signalbehandling hvor forskjellige røntgenbilleder utgjør store deler av oppgaven kan man søke om å få dekket disse. Det må søkes om dette på et tidlig tidspunkt i oppgaveskrivingen, og søknaden må være godkjent av instituttet i god tid før selve innleveringen. Du står selvsagt fritt til å trykke oppgaven selv, eventuelt betale differansen på Reprosentralen, dersom du ønsker flere fargesider. Trykking og innbinding av oppgaver til studentens eget bruk, ut over de fire gratiseksemplarene eller ekstra fargesider, må dekkes kontant av studenten selv ved henting.

Det er svært viktig at oppgaven hentes så fort som mulig når den er ferdig trykket, og at den leveres til instituttet og til veielder/e med en gang slik at den kan sendes til sensur.

Publisert 24. feb. 2011 15:13 - Sist endret 5. nov. 2019 15:03