English version of this page

Førsteåret som masterstudent: Masteruker og frister

I løpet av det første året som masterstudent, skal du delta på to separate uker med intensivundervisning som vi kaller masteruker. Du skal i tillegg levere studieplan og de som skriver lang oppgave skal skrive et obligatorisk essay.

Semesterstart

Første masteruke holdes uka før den ordinære undervisningen begynner. Masteruka består av felles undervisning for alle nye masterstudentene i blant annet etikk og forskningsmetodikk, i tillegg til orienteringsmøter for hvert enkelt program. Du finner mer informasjon på egne studiestartsider som oppdateres i forkant av ny semesterstart.

Les mer om studiestart for nye masterstudenter.

Første semester

I løpet av første semester skal du finne deg veileder og skissere et tema for oppgaven din. I september og oktober holder de enkelte forskningsgruppene ved instituttet og våre nærmeste samarbeidspartnere egne informasjonsmøter. Her presenterer veiledere med ledig kapasitet sine forskningsprosjekter.

Se følgende sider:

  1. desember: Frist for levering av studieplan 

  Dette gjelder alle masterstudenter på første året, med unntak av studenter på masterprogrammet Entreprenørskap og innovasjonsledelse.

  Studieplanen må være godkjent av veilederen din og skal inneholde en plan for emner som skal inngå i graden din og en fremdriftsplan. Hvis du skal skrive lang oppgave (60 studiepoeng) må du også legge ved en prosjektbeskrivelse.

  Les mer om studieplanen.

  Andre semester

  I januar er det en ny masteruke for alle masterstudenter som går sitt andre semester, uken før ordinær undervisning starter. Denne uken er det fokus på oppgaveskriving og metode. Undervisningen omfatter blant annet skrivekurs, kurs i formatering og ulike vitenskapelige metoder og verktøy.

  I løpet av andre semester skal alle masterstudenter som skriver lang oppgave (60 studiepoeng) skrive et essay.

  1. juni: Frist for å levere essay

  Essayet/problemnotatet som skal være til hjelp til å komme i gang med oppgaven. Denne vurderes av veileder til bestått/ikke bestått.

  Veilederen din hjelper deg med å finne tema for essayet. Det kan være relatert til masteroppgaven og er gjerne en drøfting av problemstillinger fra minst to ulike vitenskapelige artikler/bøker og en egen vurdering. Essayet skal ha et omfang på minst 10 og mest 15 sider.

  Studentene kan levere inn en første versjon for så å få tilbakemelding på denne. Innleveringsfrist for endelig versjon er innen utgangen av semesteret etter opptak til mastergradsstudiet. Studieadministrasjonen må ha tilbakemelding fra veileder på sensuren av essayet. Essayet må være bestått senest i starten av det andre semesteret man skriver masteroppgaven.

   

   

   

  Publisert 14. des. 2010 10:41 - Sist endret 11. jan. 2022 10:52