Informasjon  om masteropptak høsten 2020 

Det var informasjonsmøte om masterprogrammene og opptak, torsdag 2. april. Du kan nå lese spørsmålene og svarene fra dette møtet, her

 

Her på denne siden, finner du også informasjon om dette. Mange har spørsmål om akkurat disse tingene, derfor anbefaler vi å gå gjennom alt, men hoppe videre hvis det er noe som ikke gjelder deg.

Master eller ikke? En mastergrad gir deg:

ettertraktet kompetanse
faglig fordypning
verdifull erfaring
bedre lønnsutvikling
flere karrieremuligheter

Hvordan søker jeg?

Du søker i  Søknadsweb  på uio.no. Du kan søke på  inntil tre programmer, men får kun  tilbud på ett. Frem til 1. juli kan du omprioritere rekkefølgen på søknaden. 

Søkere som har hele utdanningen sin fra UiO, trenger ikke å sende inn dokumentasjon. Det har vi tilgang på, inklusive emner fra utveksling eller annet lærested som inngår i bachelorgraden din fra UiO.

Har du utdanning fra utveksling eller andre læresteder som er utenom graden din, og som kan være relevant for opptak til master? Da må du enten laste det opp i   Søknadsweb,  eller godkjenne bruk av karakterer fra  eksternt lærested  via innlogging i Studentweb.  

Nytt høsten 2020

Informatikk: digital økonomi og ledelse  og Informatikk: informasjonssikkerhet  er nye programmer som starter høsten 2020.

Informasjonssikkerhet - fra studieretning til program

Informasjonssikkerhet er ikke lenger en studieretning på Informatikk: programmering og systemarkitektur, dersom du planlegger å skrive en master om informasjonssikkerhet, må du søke deg til det nye programmet. Du kan ikke få veileder innen informasjonssikkerhet som student ved Informatikk: programmering og systemarkitektur.

Opptakskrav

Alt om opptakskrav finner du under søknadsfrist og opptak for hvert enkelt program.  For høsten 2020 er det to ulike opptakskrav.

Allerede kvalifisert til gamle program?

Hvis du allerede er kvalifisert med opptakskravene til de gamle programmene,  kvalifiserer du for opptak til og med 2021. Oversikt over de gamle kravene finner du også under søknadsfrist og opptak på hvert enkelt program.  

Karaktersnitt (C-snitt)

Studieadministrasjonen får stadig henvendelser om hva et C-snitt er. For å komme inn på master må du ha et C-snitt.

Et godkjent C-snitt på MN-fakultetet tilsvarer et karaktersnitt på 2,5, hvor A=5, B=4, C=3, D=2 og E=1.

Du har altså et C-snitt, hvis du har halvparten C’er og halvparten  D’er.  

Karaktersnitt 2019

Alle kvalifiserte søkere fikk tilbud om plass på masterprogrammene våre høsten 2019, i tillegg hadde flere program betinget opptak. Vi vet ikke noe om snittet for høsten, men hadde ikke ventelister i fjor. Tidligere år har vi hatt ventelister på flere program.  

Hvilke emner som teller? Hvordan beregnes snittet?

Vi får mange spørsmål om hvilke emner som teller med. Opptakskravene til hvert enkelt program avgjør det.  De fleste programmene krever ulike emner/fordypninger, og dette blir forklart under søknadsfrist og opptak. Ta kontakt hvis noe er uklart.  

Kan andre emner dekke programmering enn  IN1000/IN1010?  

Ja, studieadministrasjonen behandler masteropptaket etter UiO sitt regelverk hvor det står at alle søkere skal legge beste karakter til grunn dersom flere emner kan dekke opptakskravet. Du må minst 30 studiepoeng fra 1000-nivå til sammen, men det er ikke krav om både IN1000 og IN1010. Der det finnes andre emner som dekker deler av opptakskravet, så legger vi alltid det beste emnet til grunn. 

Jeg har vært på utveksling, teller det med?

Dersom du har tatt emner som er relevante for opptakskravet, kan også emner fra utveksling brukes. Vi legger alltid det beste emnet til grunn.  

Teller Ex.phil. med? 

Nei,  Ex.Phil.  teller aldri med i opptaksgrunnlaget.

Jeg har tatt 100 studiepoeng informatikk, og teller alle?

Vi krever faglig fordypning på 80 studiepoeng på de fleste programmene våre. Men Informatikk; robotikk og intelligente systemer har krav om 120 studiepoeng, og Informatikk; digital økonomi og ledelse krever 90 studiepoeng. Se mer om hvordan vi regner ut snittet under søknadsfrist og opptak.

Jeg mangler ett emne som er en del av opptaksgrunnlaget, kan jeg søke allikevel?

Ja,  det kalles betinget opptak les mer om det under.  

Betinget opptak 

Dersom det er færre kvalifiserte søkere enn studieplasser til masterprogrammet, kan det gis betinget opptak til søkere som mangler inntil 20 studiepoeng, og i tillegg har bestått minst 70 av de 80 studiepoengene som inngår i krav til faglig fordypning. 

De emnene du eventuelt mangler  må tas  parallelt med masterstudier. Innleveringsfristen  vil normalt utvides med 6 uker per emne du mangler fra bachelorgraden. 

Betinget opptak forutsetter at manglende eksamener avlegges og bestås ved første mulige anledning, og senest innen 1 år. Hvis kravet ikke oppfylles, mister du studieplassen  på masterprogrammet. 

Betinget opptak 2019

Høsten 2019 hadde nesten alle våre studieprogram tilbud om betinget opptak. Vi vet ikke hvordan det blir i år, fordi det er avhengig av antall kvalifiserte søkere. Dette avklares etter masteropptaket i juli, derfor anbefaler vi at du søker selv om du mangler ett emne. Informatikk: Informasjonssikkerhet og Informatikk: Digital økonomi og ledelse er nye programmer fra høsten 2020 og hadde derfor ikke betinget opptak høsten 2019.  

Utsette vitnemålet 

Noen ønsker å utsette bachelorvitnemålet for å forbedre karakter. Du kan søke om å utsette vitnemålet ditt. Når du søker om utsettelse vil fakultetet ditt registrere at graden din er fullført, og du får samtidig mulighet til å ta opp emner som inngår i bachelorgraden din. Det betyr at du kan søke om å utsete vitnemålet ditt selv om du søker masteropptak ved UiO.

Om Koronasituasjonen

  • Vi tar dessverre ikke ordinære veiledninger før vi er tilbake i OJD, men det er mulig å avtale veiledninger over telefon.
  • Vi vet ikke all informasjon om eksamensavvikling for emner våren 2020 ennå. Det vil bli eksamen, og informasjon om resten av vårsemesteret kommer fortløpende.
  • Vi har fått beskjed om at masteropptak skal gjennomføres som vanlig.
  • Det er mulig at aktiviteter i semesterstarten på UiO vil bli preget av  Koronasituasjonen

Sjekk UiO og IFI sine nettsider for oppdateringer.