Spørsmål om gjennomføring av masterstudiet

Hvordan er det med å skrive oppgave og ta fag samtidig? La oss si man trenger 40 poeng for å fullføre graden, kan man da skrive oppgave og ta ett 10-poengsfag?

Svar: Avhengig av hvilket program du tar, vil oppbygningen være av studiet ulik -for eksempel vil du i programmet Språkteknologi, ta emner samtidig som du jobber med masteroppgaven. Dersom du, før du blir tatt opp til programmet, har tatt alle emner bortsett fra ett, kan du skrive oppgave og ta emner samtidig. Vi ønsker imidlertid ikke at man tar emner i siste semester.

Jeg lurer litt på hvordan mulighetene er for å ta masterprogrammene på deltid og må man søke om det. 

Svar: IFI har ikke deltidsstudier. Imidlertid kan du gjennomføre studiene på lenger enn normert tid, ved å ta færre enn 30 studiepoeng i semesteret. Merk at du må ta minst 30 studiepoeng per år, og minst 60 studiepoeng per to år, for å beholde studieretten. Du må kontakte studieadministrasjonen om dette og du søker om dette i studieplanen som du leverer inn i løpet av første semester.

Sett på masteroppgaver i sikkerhet, finner ikke et tydelig skille på at den gitte oppgaven er lang/kort. Skal jeg da kontakte veilederen for å høre?

Svar: Ja, dette må veileder svare på.

Hvis man har bachelor i noe helt annet, vektlegges karakterer derfra ved opptak, eller er det bare de 80 poengene i informatikk?

Svar: Du kan ha en bachelorgrad i hva som helst, så lenge du i tillegg til bacheloren din har nok emner til at du dekker fordypningen. Vi ser kun etter de emnene som er krav til masteren, og at du har en bachelorgrad i «etter eller annet».

Hva anbefales av korte vs lange masteroppgaver? hvor mange oppgaver er gjerne tilgjengelig som man kan velge mellom (ang. PROSA)

Svar: Dette kommer helt an på programmet du kommer inn på, dette er noe du blir enige med veileder om i løpet av første semester. Oversikt over ledige masteroppgaver finner du på våre nettsider.

Jeg vurderer å søke prosa, og lurte på hvordan man går frem for å finne ut hva man skal skrive om i master-oppgaven. Gis det ut oppgaver man kan velge blant?

Svar: Du finner en oversikt over ledige masteroppgaver på våre nettsider. Hva slags oppgave du kan skrive vil du få mer informasjon om i løpet av første semester. Alle forskningsgrupper holder informasjonsmøte i løpet av høsten hvor de presenterer ledige masteroppgaver.

Når man søker prosa, søker man da også om man vil gå Distribuerte systemer og nettverk eller Programvare? Eller velger man det senere?

Svar: Du søker kun på PROSA; Sikkerhet har blitt et eget program, du velger fordypning på PROSA i løpet av første semester ved å velge anbefalte emner under oppbygging og gjennomføring.

En del gamle master emner tilbys nå kun som BA emner på 3000-nivå, er det mulighet for å ta disse og putte de inn i master?

Svar: Her er det ikke noe fasitsvar, send oss en e-post med et konkret emne, dersom du har spørsmål om det. Det er mulig å ha inntil 2 bacheloremner i masterprogrammet etter en begrunnet søknad. Merk at emnet kan ikke ha vært brukt i en bachelorgrad,og det kan heller ikke ha blitt brukt for å komme inn på masterprogrammet dersom det skal brukes i mastergraden. 

Bør man ta IN2150 – IT i organisasjoner på bachelor, eller kan man ta det på master/evt likevel gå store og komplekse informasjonsystemer masteren på design?

Svar: Emnet IN2150 – IT i organisasjoner (tidligere INF3290) er et obligatorisk emne som kreves for å få bachelorgraden i design, bruk, interaksjon. Når man først har kommet inn på masterprogrammet, er det ikke et eksplisitt krav å ha tatt emnet for å ta spesialisering innen store, komplekse informasjonssystemer. Vi har andre emner på masternivå som vil være tett knyttet opp mot aktuelle masteroppgaver innen denne spesialiseringen, f.eks. IN5210 – Information Systems og IN5430 – IT and Management (videreført). Det er også mulig å avtale nærmere emnesammensetning i samråd med veileder, når ledige masteroppgaver publiseres til studiestart.

Dersom jeg har et fag i bachelorgraden som er lagt inn som fag i masterstudiet, kan jeg da bare søke og etter eventuelt ha kommet inn ta et annet fag på master? Tenker spesifikt på in3210 for informasjonssikkerhet

Svar: Dersom du har et emne i bachelor somer anbefalt i masterprogrammet velger du et annet emne når du kommer inn på master. Emner som allerede er brukt i bachelorgraden kan ikke brukes i mastergraden. Husk å dekke krevet om emner fra oppbygging og gjennomføring i ditt program. Dette setter du opp når du leverer studieplan i løpet av første semester.

Finnes det noen web-utviklingsfag man kan velge på programmering og systemarkitektur masteren?

Svar: Mange lurer på om det finnes emner ved Ifi hvor det undervises i moderne webutvikling. Temaer man ofte etterlyser innenfor dette er f.eks. ECMAScript, rammeverk, preprosessering, build tools, pakkehåndteringsverktøy, DOM, tilstandshåndtering, mikrotjenester og mye annet. Det er færre emner ved Ifi enn ved andre mer praksis-orienterte læresteder som tar for seg slik moderne webutviklingstemaer, men et populært emne som tilbys på masternivå er emnet IN5320 – Development in platform ecosystems. Det er et emne gitt av forskningsgruppen for informasjonssystemer ved instituttet og tar for seg mange temaer som vil falle inn under moderne webutvikling. For studenter på masterprogrammet i design, bruk, interaksjon har det tidligere blitt undervist i webteknologier i emner som varierer med forskningsgruppenes faglige interesser (IN5470 – Avansert forskningstema i design av IT/IN5480 – Spesialisering innen forskning i design av IT). Dette tilbys ikke fast, kun når det blir aktuelt pga. publiserte masteroppgaver hvor f.eks. webteknologier inngår i forskningsgruppenes faglige interesser og faller innenfor masteroppgavens omfang. Mer informasjon om dette presenteres for nye masterstudenter i høst.Husk at det er vikig å søke riktig masterprogram -du kan ikke få veileder som ikke tilhører masterprogrammet du går på!