Førsteåret som masterstudent: Masteruker og frister

I løpet av det første året som masterstudent, skal du delta på to separate uker med intensivundervisning som vi kaller masteruker. Du skal i tillegg levere studieplan og de som skriver lang oppgave skal skrive et obligatorisk essay.

Semesterstart

Første masteruke holdes uka før den ordinære undervisningen begynner. Masteruka består av felles undervisning for alle nye masterstudentene i blant annet etikk og forskningsmetodikk, i tillegg til orienteringsmøter for hvert enkelt program. Du finner mer informasjon på egne studiestartsider som oppdateres i forkant av ny semesterstart. 

Første semester

I løpet av første semester skal du finne deg veileder og skissere et tema for oppgaven din. I september og oktober første semester holder de enkelte forskningsgruppene ved instituttet og våre nærmeste samarbeidspartnere egne informasjonsmøter. Her presensterer veiledere med ledig kapasitet sine forskningsprosjekter. Se også:

1. desember: Frist for levering av studieplan med prosjektbeskrivelse

Prosjektbeskrivelsen er en kort beskrivelse av tema for masteroppgaven som leveres sammen med søknad om godkjenning av studieplan. Den skal/bør inneholde følgende momenter:

  • foreløpig problemstilling
  • hva slags metode tenker du deg å bruke
  • fremdriftsplan med milepæler
  • pensum som er relevant for oppgaven

Les mer om studieplanen.

Andre semester

I januar er det en ny masteruke for alle masterstudenter som går sitt andre semester, uken før ordinær undervisning starter. Denne uken er det fokus på oppgaveskriving og metode. Undervisningen omfatter blant annet skrivekurs, kurs i formatering og metode.

1. juni: Frist for å levere essay

I løpet av det andre semesteret skal alle masterstudenter skrive et essay/problemnotat som skal være en hjelp til å komme i gang med oppgaven. Denne vurderes av veileder til bestått/ikke bestått.

Veilederen din hjelper deg med å finne tema for essayet. Det kan være relatert til masteroppgaven, og vil gjerne være en drøfting av problemstillinger i minst to ulike vitenskapelige artikler/bøker og en egen vurdering. Essayet skal ha et omfang på minst 10 og høyst 15 sider. Studentene kan levere inn en første versjon for så å få tilbakemelding på denne. Leveringsfrist for endelig versjon er innen utgangen av semesteret etter opptak til mastergradsstudiet. Studieadministrasjonen må ha tilbakemelding fra veileder på sensuren av essayet, og essayet må være bestått senest i starten av det andre semesteret man skriver masteroppgaven.

Publisert 14. des. 2010 10:41 - Sist endret 19. apr. 2021 13:44