Masteruker og milepæler

I løpet av det første året som masterstudent, skal du delta på to separate uker med intensivundervisning. Dette skal hjelpe deg med å planlegge mastergradsstudiet, velge emner, finne veileder, tema for oppgave og komme i gang med skrivingen.

Semesterstart

Du skal delta på obligatorisk undervisning den første uken på masterstudiet. Dette kaller vi masteruken og holdes uka før den ordinære undervisningen begynner. Uka består av orienteringsmøter og forelesninger i etikk og forskningsmetodikk.

Første semester

I september og oktober første semester holder de enkelte forskningsgruppene ved instituttet og våre nærmeste samarbeidspartnere, egne informasjonsmøter hvor veiledere med ledig kapasitet presenterer sine forskningsprosjekter.

1. desember: Frist for levering av studieplan med prosjektbeskrivelse

Prosjektbeskrivelsen er en kort beskrivelse av tema for masteroppgaven som leveres sammen med søknad om godkjenning av studieplan. Den skal/bør inneholde følgende momenter:

  • foreløpig problemstilling
  • hva slags metode tenker du deg å bruke
  • fremdriftsplan med milepæler
  • pensum som er relevant for oppgaven

Andre semester

I januar er det en ny uke med obligatorisk undervisning for alle masterstudenter, uken før ordinær undervisning starter. Denne uken er det fokus på oppgaveskriving, og undervisningen omfatter blant annet skrivekurs og kurs i formatering.

1. juni: Frist for å levere essay

I løpet av det andre semesteret skal alle masterstudenter skrive et essay/problemnotat som skal være en hjelp til å komme i gang med oppgaven. Denne vurderes av veileder til bestått/ikke bestått.

Veilederen din hjelper deg med å finne tema for essayet. Det kan være relatert til masteroppgaven, og vil gjerne være en drøfting av problemstillinger i minst to ulike vitenskapelige artikler/bøker og en egen vurdering. Essayet skal ha et omfang på minst 10 og høyst 15 sider. Studentene kan levere inn en første versjon for så å få tilbakemelding på denne. Leveringsfrist for endelig versjon er innen utgangen av semesteret etter opptak til mastergradsstudiet. Studieadministrasjonen må ha tilbakemelding fra veileder på sensuren av essayet, og essayet må være bestått senest i starten av det andre semesteret man skriver masteroppgaven.

Publisert 14. des. 2010 10:41 - Sist endret 25. sep. 2020 10:01