Masteruker og milepæler

I løpet av det første året som masterstudent, skal du delta på to separate uker med intensivundervisning. Dette skal hjelpe deg med å planlegge mastergradsstudiet, velge emner, finne veileder, tema for oppgave og komme i gang med skrivingen.

Semesterstart

Du skal delta på obligatorisk undervisning den første uken på masterstudiet. Dette kaller vi masteruken og holdes uka før den ordinære undervisningen begynner. Uka består av orienteringsmøter og forelesninger i etikk og forskningsmetodikk.

Vi vil publisere program og praktisk informasjon om studiestart 2020 så snart dette er klart.

Første semester

I september og oktober første semester holder de enkelte forskningsgruppene ved instituttet og våre nærmeste samarbeidspartnere, egne informasjonsmøter hvor veiledere med ledig kapasitet presenterer sine forskningsprosjekter.

1. desember: Frist for levering av studieplan med prosjektbeskrivelse

Prosjektbeskrivelsen er en kort beskrivelse av tema for masteroppgaven som leveres sammen med søknad om godkjenning av studieplan. Den skal/bør inneholde følgende momenter:

  • foreløpig problemstilling
  • hva slags metode tenker du deg å bruke
  • fremdriftsplan med milepæler
  • pensum som er relevant for oppgaven

Andre semester

I januar er det en ny kort uke obligatorisk undervisning uken før ordinær undervisning starter. Denne uken er det fokus på oppgaveskriving, og  undervisningen omfatter blant annet skrivekurs og kurs i formatering.

1. juni: Frist for å levere essay

I løpet av det andre semesteret skal alle masterstudenter skrive et essay/problemnotat som vurderes av veileder til bestått/ikke bestått.

Tema for essayet skal veileder hjelpe studenten med å finne. Det kan være relatert til masteroppgaven - det normale er en drøfting av problemstillinger i minst to ulike vitenskapelige artikler/bøker og en egen vurdering. Essayet skal ha et omfang på minst 10, og høyst 15, sider. Studentene kan levere en første versjon for så å få tilbakemelding på denne. Leveringsfrist for endelig versjon er innen utgangen av semesteret etter opptak til mastergradsstudiet. Studieadministrasjonen må ha tilbakemelding fra veileder på sensuren av essayet, og essayet må være bestått senest i starten av det andre semesteret man skriver oppgaven.

Essayet skal være en hjelp til å komme i gang med oppgaven.

Publisert 14. des. 2010 10:41 - Sist endret 22. juni 2020 10:20