English version of this page

Studieplan for masterstudenter ved IFI

Innen 1. desember i ditt første semester av masterprogrammet må du sende inn en søknad for å godkjenne studieplan din. Den behandles deretter av Institutt for informatikk. 

Om studieplanen 

Alle masterstudenter ved Institutt for informatikk, med unntak av studenter på programmet entreprenørskap og innovasjonsledelse, skal levere en studieplan.

Studieplanen er en avtale mellom studenten, veileder(e) og programrådet, og tar for seg rettigheter og plikter knyttet til å gjennomføre mastergraden.

Søknaden skal inneholde en plan for emner (teoretisk pensum) og fremdriftsplan for masterstudiene dine. Hvis du skriver lang oppgave (60 studiepoeng), må du legge ved en prosjektbeskrivelse. Hvis du skriver i samarbeid med en bedrift eller en annen student, må dette være inkludert i prosjektbeskrivelsen. 

Sørg for at du velger emner og setter opp en fremdriftsplan i samarbeid med veilederen(e) din(e). Du må også involvere veilederen(e) din når du utformer prosjektbeskrivelsen. 

Studieplanen din må være signert / godkjent av alle veilederne dine.  Vi starter ikke å behandle søknaden din før minst en intern veileder eller kontaktperson har godkjent den. 

Slik leverer du studieplanen 

  • Fylle ut følgende nettskjema: Application for study plan agreement. Se beskrivelse på første side i nettskjemaet om hvordan du går frem. 

  • Søknaden din må både være levert og godkjent av veilederne dine innen 1. desember. 

Slik fyller du ut studieplanen - steg for steg

Videre følger informasjon om hva du skal inkludere i studieplanen din, steg for steg.  

Identifiserende informasjon

  • Navn 
  • Student-ID-nummer (se StudentWeb) 
  • Studieprogram 

Samarbeid med annen student? 

Hvis du skriver med en medstudent, må begge sende inn den samme prosjektbeskrivelsen i søknaden. I prosjektbeskrivelsen må dere legge frem hvordan arbeidet er fordelt mellom dere.

Lang eller kort oppgave (60 eller 30 studiepoeng) 

Les mer om forskjellen mellom kort og lang oppgave her. 

De forskjellige programmene tilbyr både korte og lange oppgaver, men noen tilbyr bare det ene eller det andre. Sjekk programsidene for mer informasjon om dette. 

Vær oppmerksom på at hvis du skriver lang oppgave, må du skrive et essay som skal leveres 1. juni. Les mer om essayet

Fremdriftsplan og teoretisk pensum (emner) 

Fyll ut en plan for emnene du skal ta gjennom hele mastergraden. Du finner fram til dette i samarbeid med veilederen din. Emnene må oppfylle masterprogrammets krav. Se nettsiden for ditt masterprogram under fanen Oppbygging og gjennomføring. Du må oppgi både semester, kurskode, emnetittel og studiepoeng. 

Betinget opptak og gjenstående emner

Hvis dette gjelder deg, kan det hende du fortsatt har emner som gjenstår for å fullføre bachelorgraden din eller fylle kravene for masteropptaket ditt. Du må også oppgi disse emnene. 

Legg ved prosjektbeskrivelse (kun lang oppgave) 

Prosjektbeskrivelsen er en kort beskrivelse av tema for masteroppgaven som leveres sammen med søknad om godkjenning av studieplan. Den skal/bør inneholde følgende momenter:

  • foreløpig problemstilling
  • hva slags metode tenker du deg å bruke
  • fremdriftsplan med milepæler
  • pensum som er relevant for oppgaven

Veileder(e) eller kontaktperson 

Registrer navn, e-postadresse(r) og organisasjon(er) de tilhører. 

Du kan ha interne og eksterne veiledere. Vennligst registrer én hovedveileder i tillegg til eventuelle medveiledere. Fyll inn en kontaktperson fra IFI hvis du ikke har funnet en veileder ennå. 

Vær oppmerksom på at en av veilederne dine må være intern (fra IFI) og tilhøre en forskergruppe tilknyttet masterprogrammet ditt. Men din hovedveileder trenger ikke å være intern veileder. Les mer og se oversikten over forskningsgrupper på denne siden

Tilleggssøknader som gjøres via studieplanen

Innpassing av tidligere emner på masternivå  

Hvis du har tatt emner på masternivå fra tidligere og vil at de skal inkluderes i mastergraden din, må du skrive ned disse i søknaden. Hvis de ikke er fra UiO, må du inkludere en søknad om innpassing av tidligere studiepoeng på slutten av søknaden. 

Søknad om deltidsstudier (nedsatt progresjon)

Masterstudiet er består av totalt 120 studiepoeng, inkludert masteroppgaven. Om du studerer heltid tar du 30 studiepoeng per semester. Hvis du ønsker å ta færre studiepoeng enn dette per semester, må du inkludere en søknad om deltidsstudier på slutten av søknaden. 

Du kan be om ned til 50 prosent deltid. Hvis du søker om deltid, må du oppgi en gyldig grunn, og hvis tilgjengelig må du legge ved relevant dokumentasjon. Om du av spesielle grunner trenger mindre enn 50 prosent deltid, må du legge ved gyldig dokumentasjon. 

Behandling av studieplanen

Vi begynner å behandle studieplanene etterhvert som de sendes inn. Merk deg at studieplanen må være godkjent/signert av minst én intern veileder for at vi skal begynne å behandle den.

Du vil motta en e-post hvis planen din er godkjent, hvis den ikke er godkjent og du må endre planen din eller hvis vi trenger mer informasjon fra deg. Det er mange søknader å gå gjennom, så det kan ta noen uker før du får svar. 

Slik søker du om endringer i studieplanen 

Underveis i studiene kan det hende du vil endre planen for teoretisk pensum (emner), fremdriftsplanen din eller å utsette innleveringen din. Disse endringene må godkjennes av instituttet. Du er selv ansvarlig for å søke om endringene. Husk at veilederen din må godkjenne søknaden din.

Du kan bruke følgende nettskjema for å søke om endringer i studieplan.

Om du trenger utsettelse, må veilederen din søke om dette på vegne av deg til studieinfo@ifi.uio.no.

Fristen for å søke om endringer i studieplanen din er tre måneder før fristen for innlevering av oppgaven. 

Publisert 24. nov. 2020 16:54 - Sist endret 23. okt. 2022 08:28