Studiestart: Felles seminar for nye masterstudenter

Velkommen til en dag med fellesforelesninger for alle nye masterstudenter ved institutt for informatikk. Seminaret er digitalt.

Se også studiestartsiden for nye masterstudenter.

Lenken til Zoom-møte sendes til deg på e-post nærmere studiestart. Du kan også finne Zoom-lenken her. Dersom du ikke har brukt Zoom før, se følgende veiledning

Tid Sted Tema Undervises av

9:00-
9:15

Zoom Velkommen som masterstudent ved IFI Insituttleder Stephan Oepen, studieadministrasjonen 
9:15-11:00 Zoom Etikk og akademisk redelighet Maja Van Der Velden
Pause 60 min
12:00- 12:30 Zoom Bibliotekets tjenester til masterstudenter Biblioteket v/Viola Kuldvere
12:30-12:45 Zoom Akademisk skrivesenters tjenester til masterstudenter Akademisk skrivesenter v/Kristin Botnen
Pause 15 min
13:00- 14:00 Zoom

Introduksjon til forskningsmetodikk i masterprosjekter

Bendik Bygstad

 

Publisert 26. mai 2021 13:35 - Sist endret 20. aug. 2021 08:46