Oppgaven er ikke lenger tilgjengelig

Evaluering av gensøkingsmetoder

I år 2000 kom første utkast til mennesket arvestoff (DNA). Siden den gang har dette blitt forbedret flere ganger. Man har nå også funnet DNA sekvensen til et par dusiner andre arter, mens mange er på vei. I tillegg er det godt over 1000 bakterier som har fått sine DNA sekvenser kartlagt. I DNA sekvensene skjuler genene seg. Disse koder for proteiner som utgjør byggestoffene i alle organismer. For å kartlegge DNA sekvensen og finne genene har det blitt utviklet et titalls programmer for å predikere gener fra DNA sekvenser. Hittil er det gjort veldig lite for å finne ut hvilke av disse programmene som fungerer best på hvilke organismer, og hvorfor. Dette prosjektet har som målsetning å utforske programmene nærmere og å utarbeide retningslinjer for hvilket program som bør brukes når.
For å gjennomføre oppgaven trengs kjennskap til databaser, skripting og statistikk. Dette kan tas som kurs i masteroppgaven. Denne jobben krever mye datakapasitet. Tilgang til titan, tungregneanlegget, vil bli ordnet.

Studieprogram

Biomedical Research Group

Publisert 14. mars 2011 14:03 - Sist endret 8. feb. 2012 08:21

Veileder(e)

Omfang (studiepoeng)

60