Pågående og avsluttede masteroppgaver - Side 2

Tittel Publisert Student(er) Veileder(e)
Keystroke emissions as a biometric for authentication 6. des. 2017
 • Thomas Fossøy Lyseggen,
 • (avsluttet 28.05.2019)
Large Scale Vulnerability Scanning 21. nov. 2018
 • Torjus Kleng Dahle
Linux Heap Overflow Exploitation 30. nov. 2017
 • Mathias Frits Rørvik,
 • (avsluttet 13. juni 2019)
Network Scanning Industrial Control Systems 25. sep. 2017
 • Mathias Jore Ljøsne,
 • (avsluttet sept. 2019)
Overhead study of blockchain platforms 25. sep. 2017
 • Salman Ahmed,
 • (avsluttet 02.10.2019)
Passordsikkerhet 8. feb. 2018
Password-less Authentication 2. sep. 2019
Penetration testing of Google Chrome on Windows 30. nov. 2017
 • Alina Lapina,
 • (avsluttet sept. 2019)
Protecting User Privacy from Web Tracking Threats 20. aug. 2018
 • Øyvind Sikkeland,
 • Guleed Abdi
Return Oriented Programming 30. nov. 2017
 • Anders Flatem,
 • (avsluttet sept. 2019)
Secure Authentication for Web and Mobile Apps 14. aug. 2018
 • Knut Erik Hildre
Secure eMRTD Inspection on Android 18. nov. 2017
 • Henrik Heide, MSc (avslutted des. 2018)
Security and Privacy of Apps 6. feb. 2020
 • Thor Bernhardsen
Security in Agile Software Development 26. sep. 2017
 • Hanne Rygge,
 • (avsluttet 7. juni 2019)
Security of Smart Locks 29. okt. 2018
 • Espen Ramton,
 • Kristin Weiseth
Semantic Threat Modelling 22. nov. 2017
 • Mari Grønberg,
 • (avsluttet 13. juni 2019)
Sikkerhet rundt underleverandører i energisektoren 27. nov. 2017
 • Thanh Binh Hoang Vu
Sikkerhetstesting av SCADA-utstyr 8. feb. 2018
 • Einar Snorrason
Syslog over DTLS 18. nov. 2019
 • Martin Sebastian Olsen
The Role of Biometrics in Future User Authentication 4. juni 2018
 • Dana Aso Zangana,
 • (Avsluttet 18.03.2019)
Ultra-Paranoid Security 21. mars 2018
 • Endre Wullum
Usable E-Mail Encryption using the Smartphone as Second Channel 6. aug. 2018