Oppgaven er ikke lenger tilgjengelig

Innebygd personvern i app-utvikling

Det er utarbeidet en veiledning for programvareutvikling med innebygd personvern og personvern som standardinnstilling. Det er ønskelig å lage en app der man for hvert steg i utviklingen demonstrerer hvordan aktivitetene gjøres, gjennomføres og dokumenteres. Dersom det blir et produkt er dette noe Datatilsynet kunne ønske å vise til som eksempel på hvordan man i praksis gjør programvareutvikling med innebygd personvern og personvern som standardinnstilling. App’en kan for så vidt være en dummie sak. Det er de enkelte steg som er viktig synliggjøre.

Publisert 15. nov. 2017 14:27 - Sist endret 5. des. 2019 09:26

Omfang (studiepoeng)

60