Innebygd personvern i maskinlæring

Ved bruk av automatiserte algoritmer og kunstig intelligens, deep learning, ser vi at personvernprinsippene og de registrertes rettigheter utfordres.

Kan, og eventuelt hvordan kan, personvern ivaretas sammen med bruk av den nye teknologien. Det er naturlig å analysere hvordan bruk av maskinlæring er forenlig med krav om transparenthet, informasjon til den registrerte om beslutningsprosess som ledet til resultat/svar, retten til å bli glemt osv. Studenten kan ta for seg en eller flere av prinsippene og/eller rettighetene. Bruk gjerne også veilederen om programvareutvikling  med innebygd personvern og personvern som standardinnstilling.

I veilederen om innebygd personvern publisert av Datatilsynet står det bl.a.: Åpenhet er et nøkkelord i det nye regelverket og det er også avgjørende når man bygger personvern inn i programvaren. Åpenhet om bruk av personopplysninger dreier seg blant annet om å gi svar på hva som behandles, av hvem, hvorfor, hvordan, hvor og hvor lenge. For å kunne benytte oss av rettighetene våre, må virksomheter være åpne om sin behandling av personopplysninger. Da kan de registrerte delta i beslutningsprosessen og sikrer legitimiteten og effektiviteten for den behandlingsansvarlige.

Publisert 17. nov. 2017 19:40 - Sist endret 15. okt. 2019 12:45

Omfang (studiepoeng)

60