Vurdering av offensive og defensive cyberkapasiteter

Bildet kan inneholde: tekst, blå, font, himmel, logo.    Bildet kan inneholde: tekst, linje, skrift, logo, parallell.

Offensive og defensive sider ved cybersikkerhet henger tett sammen, og denne oppgaven vil utforske grenselandet mellom disse. Mer spesifikt skal det utforskes hvordan praktisk angrepsmetoder kan bedre detekteres. Ett eksempel kan være i hvilken grad ulike deteksjonsmetoder og -verktøy oppdager uautorisert bruk av driftsverktøy (for eksempel kartlegging og oppkobling av et større antall filområder).

Oppgaven vil være et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, pentest-miljøet i Nasjonal sikkerhetsmyndighet og deteksjonsmiljøet i Forsvarets forskningsinstitutt.

Oppgaven er på 60 studiepoeng.

Grunnet samarbeidet med FFI og NSM er det mulig at studenten må kunne sikkerhetsklareres.

Publisert 4. aug. 2022 16:36 - Sist endret 4. aug. 2022 16:36

Omfang (studiepoeng)

60