Oppgaven er ikke lenger tilgjengelig

Network Scanning Industrial Control Systems

NVE jobber med revisjon av policy og regelverk for IKT-sikkerhet i energisektoren. Forarbeidet er beskrevet følgende dokument

I etterkant av revideringen vil det være et arbeid med utvikling av veiledningsmateriale som kan danne grunnlag for masterprosjekter.  NVE er interessert i studenter som kan skrive masteravhandlinger om sikkerhetsutfordringer vedrørende cybersikkerhet i energisektoren:

  • Sikkerhet i SCADA-systemer
  • Sikring av grensesnitt mellom IT og prosessteknologi
  • Sikkerhet i innovasjonsprosjekter i energiforsyningen – i hvilken grad er sikkerhet tenkt på når nye løsninger blir utviklet og er sikkerheten god nok? Hvordan kan sikkerhet best ivaretas ( eks. security by design)?

NVE bistår med kontakt opp mot statlige og private aktører i bransjen.

Publisert 25. sep. 2017 16:35 - Sist endret 18. des. 2019 16:52

Student(er)

  • Mathias Jore Ljøsne
  • (avsluttet sept. 2019)

Omfang (studiepoeng)

60