Oppgaven er ikke lenger tilgjengelig

Sikkerhet rundt underleverandører i energisektoren

NVE jobber med revisjon av policy og regelverk for IKT-sikkerhet i energisektoren. Forarbeidet er beskrevet følgende dokument

NVE jobber å med revisjon av beredskapsforskrftens kapitler om IKT-sikkerhet. I etterkant av revideringen vil det være et arbeid med utvikling av veiledningsmateriale som kan danne grunnlag for masterprosjekter.  NVE er interessert i studenter som kan skrive masteravhandlinger om sikkerhetsutfordringer vedrørende:

  • Sikkerhet i kontrakter med leverandører – i hvilken grad er sikkerhet ivaretatt i den digitale verdikjeden og hvordan bør sikkerhet ivaretas i kontrakter med for eksempel outsourcingsleverandører og underleverandører?

NVE bistår med kontakt opp mot statlige og private aktører i bransjen.

Publisert 27. nov. 2017 13:09 - Sist endret 27. nov. 2017 13:11

Student(er)

  • Thanh Binh Hoang Vu

Omfang (studiepoeng)

60