Oppgaven er ikke lenger tilgjengelig

Sikkerhetstesting av SCADA-utstyr

SCADA-utstyr (Supervisory Control and Data Acquisition) er mye brukt innen kritisk infrastruktur. Utstyret er som regel produsert primært med tanke på tilgjengelighet, og det ikke uvanlig at de skal kjøre i 20-30 år. Sikkerhetsaspektet har, og har generelt hatt mindre fokus hos de fleste produsentene. Oppgaven går ut på å sikkerhetsteste og vurdere utvalgt SCADA-utstyr i lab. Utstyret skal både utsettes for kartleggings- og angrepstrafikk. Hva – og hvor mye tåler utstyret før det feiler? Hvordan feiler det? Og hvor sikkert er egentlig utstyret? – og ikke minst hvordan, og hvor trygt kan tilsvarende produksjonsutstyr testes?

Oppgaven er foreslått av NSM som vil delta i veiledningen. KraftCERT vil også være involvert i veiledningen.

Publisert 8. feb. 2018 15:18 - Sist endret 2. nov. 2018 14:00

Student(er)

  • Einar Snorrason

Omfang (studiepoeng)

60