Oppgaven er ikke lenger tilgjengelig

Tilgang på tvers i helsesektoren

Bildet kan inneholde: blå, font, elektrisk blå, logo, merke.

Helsesektoren er fragmentert med fire helseregioner med underliggende sykehus (HF), samt kommunale og private legepraksiser. Alle disse genererer helseopplysninger som i stor grad forvaltes distribuert. Samtidig har de ofte behov for tilgang til helseopplysninger lagret hos hverandre, noe som kalles «tilgang på tvers». Det fragmenterte helselandskapet, kombinert med teknologisk kompleksitet og begrensninger gitt av lover og forskrifter med hensyn på behandling av helseopplysninger gjør det vanskelig å lage gode helhetlige og brukervennlige løsninger som også tilfredsstiller krav til sikkerhet og personvern.

Denne masteroppgaven fokuserer på å kartlegge utfordringer og foreslå løsninger relatert til IAM (Identity and Access Management) for tilgang på tvers. Slike utfordringer kan være relatert til svakheter i føderert identitetshåndtering, og mulighetsrom for implementering av ABAC (attributtbasert tilgangskontrol). Oppgaven utføres i samarbeid med Norsk helsenett og Direktoratet for e-helse.

Publisert 3. okt. 2022 13:57 - Sist endret 11. okt. 2022 17:07

Student(er)

  • Jakob Stendahl

Omfang (studiepoeng)

60