Notasjon for robotbevegelse

Bevegelse er en viktig del menneskets sosiale hverdag, og gjør seg gjeldene både gjennom hvordan vi oppfatter og uttrykker oss selv til andre og hvordan andre oppfattes av oss selv. Dette kommer kanskje spesielt tydelig til uttrykk gjennom vårt kroppsspråk, gjennom for eksempel gestikulering eller plassering i forhold til dem man sosialiserer med. Innenfor forskningsfeltet for menneske—robot interaksjon (HRI) er robotens evner til bevegelse et sentralt tema, men likevel settes ikke nødvendigvis uttrykket til robotens bevegelser i sentrum

I denne oppgaven vil du kunne gjøre et dypdykk i bevegelse. Spørsmål knyttet til det som både bevisst og ubevisst kan kommuniseres gjennom forskjellige uttrykk og handlinger vil være sentrale. I hovedsak vil oppgaven være rettet mot å utvikle en notasjon (en form for «skriftspråk» du vil) for å beskrive roboters bevegelser og hva disse kommuniserer.

Et utgangspunkt kan være å undersøke hvorvidt Lanabnotasjon, som brukes i dans til å notere koreografi (slik noter brukes til å notere melodi), fanger og uttrykker kommunikasjonen som ligger bak bevegelsen. Eksempler er hva som kommuniseres, eller skal kommuniseres, av sosial status gjennom dansers positur, eller hvordan kan man uttrykke intensjon gjennom posisjon og retning.

En liknende notasjon for roboter vil kunne benyttes til både design og evaluering av roboter og deres bevegelser.

Emneord: Sosial interaksjon, Robotikk, design, Design and Use
Publisert 6. okt. 2020 16:35 - Sist endret 6. okt. 2020 20:06

Veileder(e)

Omfang (studiepoeng)

60