Design av autonom teknologi for menneskelig autonomi

Hva er menneskelig autonomi og kan vi designe slik at den styrkes? Vil autonom teknologi styrke menneskets autonomi?

I denne oppgaven vil vi forfølge noen av temaene i en workshop vi har på NordiCHI for å fo en bedre forståelse for hva interaksjon betyr. Hovedfokus er på design for menneskelig autonomi: 

- umerkelig interaksjon

- interaksjon med autonome ting

- perspektiver på umerkelig interaksjon på autonome ting.

Les mer om temaene her: Lenke til workshopens nettside

Publisert 6. okt. 2020 16:53 - Sist endret 6. okt. 2020 16:53