Digitalisering i offentlig sektor, sammenhengende tjenester og livshendelser

En av målsetningene med digitalisering i offentlig sektor er at offentlige tjenester skal oppleves mer sammenhengende og helhetlige av innbyggerne. Vi som innbyggere skal i mindre grad måtte forholde oss til hvilke offentlige virksomheter som tilbyr hvilke tjenester.

I "Én digital offentlig sektor, Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor 2019–2025" presenteres syv livshendelser hvor utviklingen av sammenhengende tjenester skal prioriteres i første omgang. Helsedirektoratet har ansvaret for livshendelsen "Alvorlig sykt barn." Målet for arbeidet er å gi barn og unge med sammensatte behov, bedre og mer koordinerte tjenester. Helsedirektoratets arbeid med denne livshendelsen har resulterte i et stort innsiktsarbeid og nye måter å involvere brukere. Det har blitt utviklet en rekke prosjektideer som samlet adresserer utfordringene knyttet til bedre og mer koordinerte tjenester. Livshendelsen "alvorlig sykt barn" samarbeider også med programmet DigiUng. Masteroppgaver kan ta tak i dette temaet på forskjellige måter, noen forslag kan være:

  • "Enklere tilgang til informasjon" er et av prosjektene som det jobbes videre med i 2022-2024. En oppgave på dette prosjektet kan adresse alt fra å kartlegge behov for en spesifikk gruppe brukere, til systemarkitektur for sammenhengende tjenester, til utfordringer knyttet til deling av informasjon når man utvikler sammenhengende tjenester. 
  • "Eksperimentrom" – videreutvikle metode for behovsbaserte tjenester hvor et helhetlig tilbud går på tvers av sektorer. Eksperimentrommet iscenesatte en situasjon hvor en rekke helse- og omsorgstjenester fra en kommune, NAV og HABU osv sammen skulle utvikle et tjenestetilbudet (i dagens situasjon utarbeider hver tjeneste tjenester basert på eget tilbud).
  • Lovpålagt brukermedvirkning vs deltagende design i digitalisering av offentlig sektor 
  • Kartleggingsverktøy, videreutvikle verktøy for kartlegging av behov for barn, unge og deres familier på tvers av helse, skole, fritid osv
  • Samarbeid og kommunikasjon i tverrsektorielle prosjektgrupper 
  • Deltagende design i utvikling av offentlige tjenester, og deltagende design i utvikling av offentlig sektor? Er det det samme?

Oppgaver må skrives på norsk.

Publisert 6. okt. 2022 14:49 - Sist endret 6. okt. 2022 14:49

Omfang (studiepoeng)

60