Omsorg: forskjellen på omsorg mellom det materielle og det levende

Vi viser ting en annen type omsorg enn vi viser de levende. Ting krever vedlikehold og reparasjon mens de levende krever å bli tatt vare på for å bevare en livskvalitet. Disse to polene av omsorg har mange likheter men også mange forskjeller.

Oppgaven vil innebære å studere en eller flere personer som har en sterk tilknytning til det å vedlikeholde eller reparere én eller flere materielle eiendeler (eller dyr).

Eksempler på dette kan være

  • Bilmekaniker
  • Båteiere
  • Veteranbileiere
  • «Preservatør» (engelsk ‘preserver’, en som f.eks. restaurerer gamle bøker/dokumenter)
  • Vaktmester eller liknende (en person eller en gruppe mennesker som tar seg av en (eller flere) stor(e) byggning(er) som skoler, bygårder, universitetsbygninger, osv.)
  • Bønder (de må ta vare både på sine dyr, men også utstyr som gjennomgår mye slitasje)
  • Kjæledyreiere

Et overordnet spørsmål vil for eksempel kunne lyde slik: «Hva innebærer det å ta vare på ting?»

Anbefalt emne er IN5510

Emneord: Omsorg, vedlikehold, reparasjon, drift
Publisert 6. okt. 2020 16:42 - Sist endret 6. okt. 2020 16:42

Omfang (studiepoeng)

60