Tilskuddsraketten

Tilskuddsraketten er et pågående prosjekt hvor det jobbes med å endre hvordan Helsedirektorat fordeler tilskudd. Det er flere mulige masteroppgaver i tilknytning til dette prosjektet.

Helsedirektoratet deler årlig ut tilskudd til en verdi over 18 milliarder NOK. Tilskuddene er fordelt på 170 forskjellige ordninger og mottakerne er kommuner, fylkeskommuner, offentlige og private organisasjoner etc. Tilskuddsordningene er en av flere måter Helsedirektoratet løser samfunnsoppdrag sitt på.

Tilskuddsraketten kan være utgangspunktet for å bidra til eller studere et reelt prosjekt. En masteroppgave kan tas ut i mange retninger/måter: teoretisk (f.eks. med teori eller begreper fra CSCW), praktisk (f.eks. jobbe ut grensesnitt/tangible artifakter) eller spekulativt (f.eks. nye konsepter). Prosjektleder hos Helsedirektoratet har sagt seg villig til være kontaktpunkt for masterstudenter fra Design-programmet. Noen mulige innfallsvinkler:

  • sluttbrukere, enkeltindivid som søker om tilskudd (skreddersøm vs standardisering av søknad etc)
  • sluttbruker, kommune/organisasjon (hvordan finne relevante tilskudd etc)
  • saksbehandlere som tildeler (automatisering av deler av saksbehandlinger/tildeling, digital arbeidspraksis, stolthet i arbeidet, stole på jobben automatisering gjør, visualisering av midler total, fordelt etc)
  • forvaltning, regler for tildeling (utarbeidelse av retningslinjer, portalløsninger på tvers av sektorer etc)
  • forvaltning, dokumentet som informasjons- og rettighetsbærer, arkivering, etterlevelse (utforske alternativer til dokumenter etc)
Publisert 18. okt. 2021 15:40 - Sist endret 18. okt. 2021 15:40

Omfang (studiepoeng)

60