Digitalisering av UiO

Universitetet i Oslo er i gang med en digitaliseringsprosess

I et forskningsprosjekt som følger dette er det viktig å kartlegge de miljøene som har kommet lengst slik at læring fra et slik prosjekt kan deles med andre miljøer. Et eksempel på en slik studie kan være digital eksamen. Studien kan bestå av både en punktstudie av et av de beste miljøene, evt en sammenligning av to miljøer.

Publisert 7. sep. 2018 09:37 - Sist endret 7. sep. 2018 09:37

Veileder(e)

Omfang (studiepoeng)

60