Skalering av velferdsteknologi

Flere av Oslos bydeler har i de siste årene utarbeidet og testet ut nye tjenestemodeller for bruk av velferdsteknologi. Oslo Kommune er nå i ferd med skalere opp tjenestene slik at alle bydelene kan tilby dem, til et større antall brukere. Dette innebærer en grad av felles forvaltning. Samtidig skal bydelene ha frihet til å selv utføre tjenesteinnovasjon. Studien vil undersøke deler av denne skaleringsprosessen, ved å se på samarbeidet mellom Helseetaten (Oslo Kommune) og bydelene. 

Publisert 10. okt. 2018 10:34 - Sist endret 10. okt. 2018 10:34

Omfang (studiepoeng)

60