Nasjonal styringsmodell i e-helse

Direktoratet for e-helse har ansvaret for den nasjonale styringen av e-helse, og arbeider med å fornye sin styringsmodell

  Oppgaven kan defineres i samarbeid med studenten, men noen sentrale elementer vil være:

  • Hvilke nasjonal styringsmodeller anvendes i andre land?
  • Hvilke prinsipper er tilpasset ny forskning om digitale infrastrukturer og økosystemer?
  • Hvordan er disse prinsippene implementert i den nåværende styringsmodellen?
  • Hvordan kan styringsmodellen forbedres?
  Publisert 8. nov. 2021 14:06 - Sist endret 8. nov. 2021 14:06

  Veileder(e)

  Omfang (studiepoeng)

  60