TSD and Data Governance

Data governance and TSD (Tjenester for sensitive data) 

TSD er laget av USIT (Universitetets IT enhet) og er en forskningsplattform med over 1000 prosjekter
•Eksempel på prosjekter
•Koronastudie
•Ernæringsovervåkning
•Data fra skatteparadis
•Fokus
•Data governance
•Resarch platform – collaborative ecosystems
 
Oppgaven omhandler å studere hvilken rolle TSD har som forskningsplattform, samt hvilken rolle den har for intsitusjonaliseringen av data governance. 
Oppgaven kan både være kort (30 p) og lang (60 poeng)
Publisert 8. nov. 2021 13:09 - Sist endret 8. nov. 2021 13:17

Veileder(e)

Omfang (studiepoeng)

60