Den digitale rettssal (Digital courtroom)

"The digital courtroom" er et prosjekt knyttet til CELL (Centre of Experimental Legal Learning) på juridisk fakultet. Prosjektet handler om å "introdusere, eksperimentere og evaluere nye metoder for erfaringsbasert juridisk læring", og har som hovedmål å "gjøre det mulig for studenter å lære juss gjennom å utføre digitale prosedyrer, utarbeide og håndter rettsdokumenter og utføre andre handlinger som kreves i tvisteløsningsøvelser"

Prosjektet har mange interessenter eksempelvis studenter, undervisere, lovfirmaer, domstoladministrasjon, dommere og universitetsadministrasjon.

Mulige vinklinger er:

  • Følge utviklingen og implementeringen av Digital Courtroom
  • Fra papirorientert til digital jurist
  • Analysere prosessen som digital innovasjon/transformasjon fra et strategisk eller undervisningsorientert perspektiv
  • Ledelse av digitale prosjekter i høyere utdanning
  • Innføring av digitale plattformer i høyere utdanning
  • Hvordan involveres studenten i digitalisering av høyere utdanning

Oppgaven kan enten være kort (30 poeng) eller lang (60 poeng)

Emneord: Digitalisering, digital innovasjon
Publisert 19. okt. 2020 08:21 - Sist endret 19. okt. 2020 08:21

Veileder(e)

Omfang (studiepoeng)

60