Dobbel ("dual") digitalisering

«Nå kommer neste bølge av digitaliseringen med full kraft. Alle fag påvirkes – noen av dem i betydelig grad» (Dæhlen og Ludvigsen i Khrono
https://khrono.no/den-doble-digitaliseringenfag-og-undervisning-i-endring/501516  

Eksempler på digitalisering av fagene

  • fra å gå studere naturen, til å programmere gensekvenser.
  • Den digitale jurist.
  • Fra analog til digital patologi

Eksempler på digitalisering av undervisningen

  • Undervisning i egne digitale rom (feks Zoom)

Det er altså to ting som blir digitalisert:

  • Alt som har med logistikk og formidling
  • Alt som har med fag

Et sentralt spørsmål her angår samspillet mellom det logistikkmessige og det faglige, samt rollen til grenseressurser (boundary resources) i fasiliteringen av samspillet.

Studien av samspillet mellom kommunikasjon i digitale rom (som zoom) og fagdigitaliseringen kan bestå av intervjuer av undervisere og studenter. Teoretiseringen kan knyttes til det "digitale universitet" samt teorier om digital innovasjon og grenseressursenes rolle i digitalisering av høgere utdanning.

Studenten får bred tilgang til sentrale ressurser i form av en prosjektgruppe og en styringsgruppe der sentrale dekaner deltar.

Oppgaven kan enten være kort (30 poeng) eller lang (60 poeng)

Emneord: Dual digitalisering, digital innovasjon
Publisert 19. okt. 2020 08:13 - Sist endret 19. okt. 2020 08:16

Veileder(e)

Omfang (studiepoeng)

60