IT-arkitektur i helsesektoren, både innen velferdsteknologi og Helse Sør-Øst

Det pågår flere store prosjekter i helsesektoren, som utvikler større informasjons-infrastrukturer.:

- Digital Fornying i Helse Sør-Øst

- Velferdsteknologi, Direktoratet for e-Helse, Oslo kommune (og andre kommuner)

Digital Fornying

  • Hvilke IT-arkitekturer kan fungere i store e-helseprogrammer?
  • Hvordan kan tungvekts-IT (tradisjonelle kliniske systemer) samhandle med lettvekts-IT (mobil, apper, IoT)?
  • Hva kan standardiseres, og hva bør løses lokalt?
  • Hvordan kan pasientlogistikk løses bedre på sykehus, og mellom sykehus og fastlege?
  • Kan man tenke seg en regional/nasjonal plattformløsning for helsedata?

Velferdsteknologi

  • Hvordan kan innovasjon med lettvekts-IT integreres med sentrale (tunge) systemer?
  • Hvordan kan en nasjonal løsning for velferdsteknologi se ut?
Publisert 3. mai 2016 14:55 - Sist endret 6. sep. 2018 12:51

Veileder(e)

Omfang (studiepoeng)

60