Ledige masteroppgaver hos Digital signalbehandling og bildeanalyse (DSB)

Tittel Publisert Veileder(e)
A holistic approach to 3-component beamforming on seismic arrays 15. okt. 2020
Using optical fibers as acoustic and seismic arrays: distributed acoustic sensing 12. sep. 2020
Signal processing / pattern recognition / machine learning for monitoring the state of power cables 9. sep. 2020
Exploring the use of atmospheric infrasound to enhance long-term weather forecasting 9. sep. 2020
Acoustical signal processing and machine learning in non-destructive machinery testing / monitoring 9. sep. 2020
MSc Projects in Deep Learning in Cardiovascular Ultrasound with GE Healthcar 20. apr. 2020
Bruk av dyp læring for å kvanifisere sykdomsbyrde ved multippel sklerose 22. okt. 2019
Bruk av dyp læring og MR for diagnostikk av demens 22. okt. 2019
Bildesegmentering av tarmkreftmetastaser i leveren 22. okt. 2019
Diverse oppgaver i bildeanalyse 22. okt. 2019
Remote gas leak detection using the M3 multibeam sonar 24. sep. 2019
Enhancement of vector velocity estimation using adaptive beamforming in medical ultrasound imaging 23. sep. 2019
Automatisk fokusevaluering av syntetisk aperture sonar (SAS) bilder 19. sep. 2019
Improving ultrasound images using post processing 19. sep. 2019
Ultrasound Localization Microscopy (ULM) 19. sep. 2019
MSc projects in signal processing for music and audio 16. jan. 2015
MSc projects in image analysis 18. juli 2014