Regulatoriske sandkasser

Datatilsynet og Finanstilsynet har etablert regulatoriske sandkasser for nye virksomheter basert på kunstig intelligens og finansielle tjenester. Hvordan virker disse i praksis?

Lovverket rundt GDPR og digitale tjenester har nå blitt såpass komplisert at både Finanstilsynet og Datatilsynet har etablert såkalte regulatoriske sandkasser. Utgangspunktet er at alle nye digitale tjenester må forholde deg til GDPR, og de spesifikke kravene avklares i disse sandkassene i samspill med innovatørene. Vi er med på et prosjekt i samarbeid med Universitetet i Oxford, og ser nærmere på dette i UK og Norge. 

Publisert 20. nov. 2020 12:58 - Sist endret 20. nov. 2020 13:48

Veileder(e)

Omfang (studiepoeng)

60